emotieregulatie individuele training

Emotieregulatie bij kinderen

 Gevoelens zijn signalen over ons welbevinden, over de wijze waarop wij in de wereld staan. Kinderen snappen en voelen vaak goed aan wat er om hen heen gebeurt maar kunnen nog niet altijd met de bijbehorende emoties omgaan. Bijvoorbeeld de onmacht en het verdriet als een klasgenoot gepest wordt, dierenleed enz. Andere kinderen kunnen hen belachelijk maken, omdat ze heftig reageren op een triviale gebeurtenis, waardoor het gevoel van anders zijn nog versterkt wordt. Niet- verwerkte emoties gebruiken soms ‘sluipwegen’, zoals lichamelijke klachten, dagdromen, frustratie, overprikkeling enz…Het is voor het kind daarbij moeilijk om ook de heftigheid van hun emotionele reacties op de veelheid aan prikkels te reguleren.

Het belangrijkste wat we kunnen doen om emotioneel intense kinderen goed te begeleiden, is hun emoties te leren accepteren en te zien als een natuurlijk onderdeel van zichzelf.

Mogelijke signalen

 • Boosheid, snel ontploffen
 • Vaak verdrietig zijn, snel huilen
 • Last van angsten, piekeren
 • Zichzelf terugtrekken, niet kunnen vertellen wat er is
 • In emoties blijven hangen, er moeilijk zelf uit komen
 • Gevoelig voor prikkels en harde geluiden
 • Vol hoofd

Training voor kinderen

Tijdens deze Cognitieve training leren we het kind om irrationele gedachten te veranderen. Irrationele gedachten zijn de grondleggers van disfunctioneel (ongewenst) gedrag. Gebaseerd op het 4-G schema. Gebeurtenis (G1) + Gedachten (G2) = Gevoel (G3) + Gedrag (G4)


We onderzoeken samen op een spelenderwijze en positieve manier zijn/haar emoties en maken kennis met Grommy die namelijk tevoorschijn komt als het kind héél boos is. Hij verschijnt in het hoofd van het kind en bepaalt wat hij of zij doet. Meestal reageert het monster niet zo slim en erg primitief: door te schoppen, slaan, schelden etc. Het kind kan vaak niet meer rationeel denken en handelen; hij weet wel dat slaan niet slim is en dat hij beter weg kan lopen, maar op het moment dat hij boos is, heeft Grommy de controle. Samen met het kind kijken we wat de functie van emoties zijn en waarom we ze eigenlijk hebben. Als je bewust wordt van de functie ervan, dan snap je ook beter wat je te doen staat. We maken kennis met onze eigen Grommy en leren de kinderen omgaan met gevoelens door ze op een gepaste manier te uiten. Dit zorgt voor een positief zelfbeeld en kan alleen maar het kind ten goede komen.

In deze training leren we:

 • Benoemen van emoties en gevoelens en wat ze voor mij doen.
 • Hoe ga ik om als ik me boos, bang of verdrietig voel.
 • Vaardigheden waarmee ik kan omgaan met mijn gevoel.
 • Grommy in onszelf.
 • Van niet helpende naar helpende gedachten.
 • Ontspannen in voor mij lastige situaties.
 • Ontdekken van de stille, rustige plek.
 • Hoe kan ik zelf lastige situaties op te lossen.
 • Prijs: 65 euro/uur

Voor wie?

Kinderen van 7 jaar tot 12 jaar

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00