Faalangst training in groep

Leren falen, het mag en het is zelf goed

Vind jij het vervelend om fouten te maken of te falen? Krijg je wel eens een naar gevoel omdat je bang bent wat anderen van je zullen denken?

Bij kinderen zien we dat bepaalde interne factoren zoals de intellectuele, beeldende en emotionele intensiteit, het risico op faalangst vergroten en in stand kunnen houden. De intellectuele intensiteit zorgt ervoor dat het hoogbegaafd kind de lat voor zichzelf extreem hoog legt, waardoor het werk die ze moeten doen vrijwel nooit aan de eigen verwachtingen voldoet. Dit kan leiden tot diepe frustraties over hun eigen onvermogen. De beeldende intensiteit zorgt ervoor dat het kind zich goed kan voorstellen op welke manieren het allemaal mis kan gaan, wat anderen allemaal wel niet zullen denken en wat de consequenties zullen gaan zijn. De emotionele intensiteit is ook deels verantwoordelijk voor bovenstaande gedachten en voegt daar tot slot de nodige dosis aan hevige emoties aan toe, waardoor het kind bang wordt om te falen. Daarnaast zorgt de emotionele intensiteit ervoor dat kinderen goed aanvoelen wat de verwachtingen van hun omgeving zijn. Ze leggen de lat zelf hoog en willen vaak ook graag voldoen aan de verwachtingen die anderen hebben.

Een statische mindset kan tevens leiden tot faalangst. Dit komt door de manier waarop ze door belangrijke personen uit hun omgeving worden aangesproken en hoe er wordt gereageerd op het maken van fouten. Kinderen die voortdurend gecomplimenteerd worden vanwege hun intelligentie, of vaak wordt gezegd dat ze slim zijn, ontwikkelen vaak een statische mindset. Dat is verklaarbaar omdat ze al van jonge leeftijd worden aangesproken op hun meer dan gemiddelde intelligentie. Ze zijn erop gericht te laten zien dat ze slim te zijn en vermijden situaties waarin ze fouten zouden kunnen maken.

Mogelijke signalen van een kind met faalangst

Het kind ontwikkelt een negatief zelfbeeld en neemt hierdoor geen initiatief in de klas, geeft snel op.
Het kind gedraagt zich ofwel erg teruggetrokken en stil, of erg nerveus, stoer, beweeglijk en clownesk gedrag.
Het kind besteedt veel tijd en energie aan het bedenken hoe mislukkingen kunnen worden vermeden. Ze lopen voortdurend met de gedachte in hun hoofd wat er allemaal kan misgaan waardoor er geen ruimte meer is voor andere, ontspannende dingen.
Als de opdracht slaagt, wordt de reden van dat succes aan anderen of aan geluk toegeschreven.
Het kind schrijft falen wel aan zichzelf toe.
Het kind stelt veel of geen vragen over de leerstof.
Het kind denkt dat hij de enige is die faalt bij een bepaalde opdracht.
Het kind kan last hebben van lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, versnelde ademhaling, misselijkheid en zweten.
Het kind is bang om niet te voldoen aan de verwachting van anderen of aan de verwachting die het zichzelf heeft opgelegd.

Training in groep

Deze training is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie CGT) ontwikkeld door Albert Ellis. CGT en richt zich op jouw gedachten, gevoelens en gedrag in relatie tot je klachten. Kloppen jouw denkpatronen met de werkelijkheid of haal je jezelf dingen in je hoofd die eigenlijk niet helemaal waar zijn, of helpend?
In een groepje van 4-6 kinderen leren kinderen om signalen van faalangst bij zichzelf te herkennen, niet in paniek te raken, meer controle te krijgen over negatieve gedachten als ‘Het gaat me toch niet lukken’ en rustig en ontspannen te worden in de situaties die angst oproepen.
Welke vaardigheden leert uw kind tijdens deze training?

 • Intakeformulier ouders
 • Wat is faalangst? Signalen herkennen bij zichzelf
 • Basisgevoelens herkennen en benoemen
 • Inzicht krijgen in het 5G schema (Gebeurtenis-Gedachte-Gevoel-Gedrag-Gevolg)
 • Kinderen leren rust te vinden bij spannende gebeurtenissen door het aanleren van ontspanningsoefeningen
 • Uitdagen van niet helpende gedachten
 • Het kind leert vanuit de groeimindset te denken in kansen en mogelijkheden om bepaalde zaken eigen te maken
 • Het kind gaat op zoek naar zijn talenten
 • Een negatief zelfbeeld helpen voorkomen of verminderen, vertrouwen in eigen kunnen
 • Aanpakken faalangstmonster door te leren falen
 • Faalangst is je kracht, gebruik je faalervaringen om te zien wat je wilt verbeteren. Doen waar je bang van bent, grenzen leren aangeven, hulp leren vragen
  5 sessies van 1u30 uur van 10u tot 11u 30 thuisopdrachten + alle materiaal inbegrepen + tussendoortje en water

Coaching door Tania Mulder

Voor wie?

Kinderen 9 jaar tot 14 jaar

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00