Tarieven

Intakegesprek

Ieder begeleidingstraject begint met een intakegesprek met beide ouders (zonder aanwezigheid van het kind) om jullie vraag uitgebreider te verkennen. We kijken naar de thema’s die spelen en stellen samen doelen op voor de begeleiding. Wat wil jij veranderd zien? We bespreken de verwachtingen van de begeleiding en maken afspraken over de voortgang van het traject. De hulpvraag van uw kind bepaalt het startpunt. Het intakegesprek duurt ongeveer één uur. Beide ouders dienen een toestemmingsformulier te ondertekenen

Coachingstraject

Na het intakegesprek starten we de begeleiding op binnen de drie weken. Het gemiddelde traject loopt over 5 sessies om tot een goed resultaat te komen. Dit pakket bestaat uit een intake-, tussentijdse evaluatie-en eindgesprek. Via deze procesbegeleiding help ik het kind om een veranderingsproces op te zetten op maat van het kind. De begeleiding kan bestaan uit individuele gesprekken, oudergesprekken en/of gezinsgesprekken. Het kan zijn dat er behoefte is aan onderzoek met betrekking tot het probleem. In dit geval biedt Praktijk AHAAA de mogelijkheid om professioneel onderzoek te doen. Denk hierbij aan intelligentieonderzoek. Ik vraag van u als ouder(s) om uw kind te helpen met de oefeningen die hij/zij van mij krijgt voor thuis.

De coaching sessies verschillen per kind en per situatie. Ik ga samen met het kind op zoek naar zijn/haar behoeftes en het gedrag die hieraan gekoppeld is. We kijken onder de ijsberg met als doel meer te kunnen verbinden met elkaar in lastige omstandigheden en te zoeken naar een oplossing voor een bepaalde emotie of gedrag. Doordat ik continue afstem op je kind en door de manier waarop ik vragen stel, is hij of zij in staat om tot nieuwe inzichten te komen. We hanteren verschillende werkvormen en methodes in combinatie met gesprekken.

 • cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • ontspanningsoefeningen
 • onderzoeken welke gedachten het kind heeft bij boos, verdrietig, angstig…..
 • helpende gedachten
 • creatieve werkvomen
 • spelletjes
 • groeimindset en nog veel andere

De eerste reeks afspraken worden dicht op elkaar gepland. Soms laten de agenda’s het niet toe, maar indien mogelijk zit er in het begin tussen de afspraken niet meer dan 7-14 dagen. In de eerste periode is het belangrijk om de afspraken dicht op elkaar te plannen zodat jullie kind zich snel veilig kan voelen. 

Tussentijds evaluaties sessie met ouder(s)

In de regel vindt er binnen de 5-8 begeleidingsmomenten een tussenevaluatie plaats. Na 3 sessies heb ik met de ouder(s) een tussentijdse evaluatie. Tijdens dit gesprek bespreken we wat we de afgelopen sessies hebben gedaan en hoe het op dit moment gaat. We kijken of de werkwijze nog steeds passend is en bespreken de vorderingen die het kind heeft gemaakt. Indien nodig stellen we de doelen bij en passen de frequenties van de afspraken aan.

Eindgesprek

De laatste sessie wordt op een leuke manier samen met het kind afgesloten. Er zal een eindgesprek plaatsvinden met de ouders en het kind. Daarin zal ik de huidige situatie en de evolutie van het traject bespreken. Ik kijk samen met de ouders met de praktische, toepasbare tips verder kunnen en of het kind voldoende vertrouwen heeft om zelf verder te gaan.

Intakegesprek

€65/uur

Ieder begeleidingstraject begint met een intakegesprek met beide ouders (zonder aanwezigheid van het kind) om jullie vraag uitgebreider te verkennen.

Ik luister naar jullie hulpvraag en we kijken samen wat ik voor jullie kan betekenen.

Groeitraject/evaluaties

€65/uur

Na het intakegesprek kunnen we starten aan een Groeitraject. Het aantal sessies wordt bepaald door de noden van het kind.

Een tussentijdse evaluatie gebeurt na de derde sessie van het kind.

Positief opvoeden

€65/uur

Samen met de ouders ga ik op zoek naar mogelijke oplossingen om terug te verbinden met elkaar in moeilijke omstandigheden via de methodiek van positieve discipline.

Andere kosten

 • opmaken verslag wanneer je dit wenst: €40,- forfait
 • adviesgesprek op school: € 65,-incl 21% BTW per sessie van 1u
 • individuele training: € 65,- incl. 21% BTW per sessie van 1u
 • transportvergoeding: € 0,3707/km buiten straal van 10 km rond thuisadres te Deerlijk

Wanneer een afspraak niet kan doorgaan, gelieve dan 24u op voorhand te verwittigen, anders dient de sessie te worden aangerekend!

Vertrouwen, veiligheid en respect zijn de waarden in mijn praktijk

Maak een afspraak
Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00