Intelligentieonderzoek bij kinderen

Waarom een IQ test?

Er zijn diverse intelligentietesten beschikbaar om de intelligentie (IQ) van kinderen te bepalen. De leeftijd van je kind is erg belangrijk om te kunnen zeggen wat de beste IQ test is. IQ testen richten zich vaak op een bepaalde doelgroep en het is daarom van belang dat je de juiste intelligentietest laat afnemen door een professional.  

Een intelligentieonderzoek kan een meerwaarde bieden bij het meten van de intelligentie van een kind. Dit in kaart brengen kan ons helpen om het kind beter te begeleiden en zijn/haar capaciteiten maximaal te ontplooien. Men kan dan de aanpak van de sterktes en zwaktes bij elk kind afstemmen en hierop inspelen om het kind maximale ontwikkelingskansen te bieden. Omdat een IQ test voor kinderen dus vaak pas noodzakelijk wordt wanneer er sprake is van een bijzondere situatie, nemen vaak ook de belangen van de betrokkenen sterk toe. Moet een kind naar speciaal onderwijs? Is het kind hoogbegaafd en is remedial teaching nodig? 

Je kan een IQ- test voor je kind laten afnemen omwille van uiteenlopende redenen.

 • Vermoeden van hoogbegaafdheid
 • vermoeden van leerachterstand, ontwikkelingsstoornis of onderpresteren
 • Aandachtsonderzoek
 • Belevingsonderzoek
 • Detecteren van problemen in school
 • Inzicht in de capaciteiten van het kind

Welke testen?

Wij bieden verschillende IQ-testen aan, afhankelijk van je hulpvraag. Ons doel met de IQ-test van een kind en de overige onderzoeken is om behoeftes in kaart te brengen van kinderen van 4 tot 15 jaar en daarop te adviseren. We gebruiken ondermeer de WISC-V-NL, dit is een wetenschappelijk onderbouwde, valide IQ – tests. Deze test wordt nadien samen met de ouders besproken, waarna een eenvoudig en helder verslag volgt.

Al deze testen staan op de limitatieve lijst van IQ-tests van het RIZIV voor de terugbetaling van logopedie door de ziekteverzekering.

Info

Intelligentie onderzoek

IQ-test /persoonlijkheidsonderzoek

IQ-test en persoonlijkheidsonderzoek plus extra adviesgesprek

Bij dit onderzoek wordt één dagdeel met het kind/de jongere gewerkt.

In het onderzoek zijn inbegrepen:

 • intelligentie onderzoek
 • uitgebreide rapportage met bevindingen en advies
 • nagesprek

Bij dit onderzoek wordt twee dagdelen met het kind/de jongere gewerkt.

In het onderzoek zijn inbegrepen:

 • uitgebreide intake
 • intelligentie onderzoek
 • uitgebreide rapportage met bevindingen en advies
 • nagesprek

Bij dit onderzoek wordt twee dagdelen met het kind/de jongere gewerkt.

In het onderzoek zijn inbegrepen:

 • uitgebreide intake
 • intelligentie onderzoek
 • uitgebreide rapportage met bevindingen en advies
 • Problematiek specifiek onderzoek
 • nagesprek

Locatie Zwevegem

Prijs op aanvraag

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00