Hoogbegaafd in de klas

Het bieden van ondersteuning in de klas voor (vermoedelijk) hoogbegaafde leerlingen is van cruciaal belang om tegemoet te komen aan hun unieke behoeften en hen uit te dagen in hun leerproces. Als begaafdheidcoach voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen in school bied ik ondersteuning op verschillende gebieden. Als begaafdheidscoach werk ik samen met scholen en andere professionals om een holistische ondersteuning te bieden. Ik bied advies en begeleiding aan docenten en begeleiders over hoe ze hoogbegaafde leerlingen effectief kunnen ondersteunen in de klas en in hun leertraject bij onderpresteren.

Herkennen van een cognitief sterk functionerend kind?

Hoogbegaafde kinderen vertonen vaak een aantal specifieke kenmerken. Het is belangrijk op te merken dat niet alle (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen dezelfde kenmerken hebben, en dat de intensiteit en het uiting geven aan deze kenmerken kan variëren. Hier zijn enkele veelvoorkomende kenmerken van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen:

 1. Hoge intellectuele capaciteit: Hoogbegaafde kinderen hebben vaak een uitzonderlijk hoog IQ en beschikken over een snel en diepgaand denkvermogen. Ze zijn in staat complexe concepten te begrijpen en problemen op een geavanceerde manier op te lossen.
 2. Snelle leerhonger: Hoogbegaafde kinderen hebben vaak een grote motivatie en nieuwsgierigheid om te leren. Ze kunnen snel nieuwe informatie absorberen en hebben vaak behoefte aan uitdagende leerervaringen.
 3. Creatief denken: Hoogbegaafde kinderen hebben vaak een grote verbeeldingskracht en zijn in staat om originele en inventieve ideeën te genereren. Ze denken vaak buiten de kaders en kunnen verbanden leggen die anderen mogelijk niet zien.
 4. Brede interesses: Hoogbegaafde kinderen hebben vaak diverse en brede interesses. Ze kunnen zich intensief richten op verschillende onderwerpen en hebben een verlangen naar diepgaande kennis en expertise op verschillende gebieden.
 5. Intensiteit en gevoeligheid: Hoogbegaafde kinderen kunnen een intensiteit tonen in hun emoties, denken en reacties. Ze kunnen zeer gepassioneerd zijn over bepaalde onderwerpen en hebben een sterke behoefte aan rechtvaardigheid en eerlijkheid. Ze kunnen ook gevoelig zijn voor kritiek, gevoelens van onrechtvaardigheid en perfectionisme.
 6. Autonomie en zelfstandigheid: Hoogbegaafde kinderen hebben vaak een sterke behoefte aan autonomie en zelfgestuurd leren. Ze kunnen goed zelfstandig werken en hebben vaak een sterke interne motivatie.
 7. Uitdagingen met betrekking tot sociaal-emotionele ontwikkeling: Hoogbegaafde kinderen kunnen uitdagingen ervaren op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Ze kunnen zich anders voelen dan hun leeftijdsgenoten en moeite hebben met het vinden van gelijkgestemde peers. Ze kunnen ook gevoelens van verveling, frustratie of onbegrip ervaren in een traditionele schoolomgeving.

Het is belangrijk om te onthouden dat elk (vermoedelijk) hoogbegaafd kind uniek is en dat deze kenmerken verschillend tot uiting kunnen komen. Het erkennen en begrijpen van deze kenmerken kan helpen bij het bieden van gepaste ondersteuning en uitdagingen voor hoogbegaafde kinderen.

Ondersteuning


Als begaafdheidscoach voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen in school kan ik ondersteuning bieden op verschillende gebieden. Hier zijn enkele manieren waarop ik kan helpen:

 1. Identificatie en advies: Samen met school kan ik helpen bij het identificeren van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen in de klas. Dit kan onder meer door het beoordelen van prestaties en het observeren van gedrag omvatten.
 2. Individuele begeleiding: Ik kan individuele begeleiding bieden aan hoogbegaafde kinderen die onderpresteren in de schoolomgeving. Dit kan zich richten op het begrijpen van hun specifieke behoeften, het stellen van doelen en het ontwikkelen van strategieën om uitdagingen aan te pakken. Ik kan helpen bij het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden, organisatorische vaardigheden en het omgaan met perfectionisme, faalangst en onderpresteren.
 3. Ondersteuning van docenten: Ik kan docenten ondersteunen bij het begrijpen en aanpassen van het onderwijs aan de behoeften van hoogbegaafde leerlingen, met name hoge denkopdrachten stimuleren met de Taxononie van Bloom. Dit omvat het aanbieden van suggesties voor compacten, differentiatie en verrijking in de klas, het helpen bij het ontwerpen van uitdagende taken en het delen van strategieën om hoogbegaafde leerlingen te motiveren en betrokken te houden, alsook het opzetten van kangoeroeklassen.
 4. Ouderbetrokkenheid: Ik kan ouders betrekken en ondersteunen bij de onderwijsondersteuning van hun hoogbegaafde kind. Dit omvat het delen van informatie over hoogbegaafdheid, het bieden van advies en strategieën voor het creëren van een stimulerende leeromgeving thuis, en het helpen van ouders bij het omgaan met eventuele uitdagingen die hun kind op school ervaart.
 5. Sociaal-emotionele ondersteuning: Hoogbegaafde kinderen kunnen uitdagingen ervaren op sociaal-emotioneel gebied. Ik kan hen helpen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden, het bevorderen van zelfbewustzijn en zelfregulatie, en het omgaan met eventuele emotionele intensiteit of perfectionistische neigingen. Ik kan ook ondersteuning bieden bij het opbouwen van positieve relaties met leeftijdsgenoten.

Voor wie?

Alle kinderen/jongeren

Werkwijze?

Individueel

Info?

Vraag hier een prijsofferte

Contactformulier
Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00